YESE tham gia diễn đàn thủ lĩnh môi trường trẻ châu Á tại Tokyo, Nhật Bản

YESE tham gia diễn đàn thủ lĩnh môi trường trẻ châu Á tại Tokyo, Nhật Bản

Năm nay YESE đã chính thức tham dự dưới vai trò đồng tổ chức Diễn Đàn Thủ Lĩnh Môi Trường Trẻ Châu Á (Asia Young Environmetal Leader Program) được tổ chức bởi Japan Environmental Education Forum tại Tokyo, Nhật Bản.

Diễn đàn là nơi quy tụ những lãnh đạo trẻ của hơn 6 nước ở châu Á với những sáng kiến mới, sáng tạo nhằm giải quyết vấn đề phát triển bền vững ở địa phương cũng như hướng đến ảnh hưởng và chia sẻ ở quy mô khu vực. Ngoài ra YESE đề cử một cựu học viên của YESE tham gia dưới vai trò đại diện cho Việt Nam để chia sẻ những thách thức và giải pháp đóng góp cho vấn đề phát triển bền vững tại Việt Nam thông qua việc kết hợp phát triển kinh doanh và phát triển bền vững.

Diễn đàn đã thành công tốt đẹp và các thành viên sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới chia sẻ kinh nghiệm cũng như hỗ trợ trong quá trình xây dựng những sáng kiến mới nhằm giúp thúc đẩy sự hợp tác giữa các nước trong khu vực châu Á trong vấn đề phát triển bền vững.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *