YESE tham gia Economic Empowerment Fellows tại Hoa Kỳ

YESE tham gia Economic Empowerment Fellows tại Hoa Kỳ

Một đại diện của YESE đã được lựa chọn tham dự chương trình Economic Empowerment Fellows tại Hoa Kỳ diễn ra vào tháng 5 – 6. Chương trình được tài trợ bởi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ và tổ chức bởi trung tâm Maureen and Mike Mansfield trực thuộc trường đại học Montana.

Chương trình là nơi quy tụ 14 lãnh đạo trẻ đến từ 5 nước Đông Nam Á đến Hoa Kỳ cho một chương trình đào tạo và trải nghiệm thực tế nhằm phát triển sâu hơn trong lĩnh vực chuyên môn và xây dựng mạng lưới với các đối tác Hoa Kỳ cũng như những lãnh đạo, tổ chức khác trong khu vực. Với mục đích nhằm giúp những người tham gia phát triển những kĩ năng và trải nghiệm cần thiết, chương trình tập trung truyền tải những phương thức để giúp phát triển kinh tế bền vững thông qua xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường cũng như khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại các nước đang phát triển.

Chương trình đã mang lại rất nhiều kiến thức và trải nghiệm bổ ích để giúp YESE đào tạo và phát triển một thế hệ doanh nhân Việt Nam vì sự phát triển bền vững.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *