Giới thiệu chung

YESE Cover

Chương trình Doanh nhân trẻ & Phát triển bền vững (YESE) chính thức được khởi xướng vào năm 2010 với mục tiêu tạo cơ hội cho giới trẻ Việt Nam tiếp cận với hoạt động giáo dục và phát triển kiến thức, kỹ năng và năng lực giải quyết các vấn đề xã hội một cách sáng tạo và bền vững.

YESE có hai hoạt động chính:

 • Các chương trình đào tạo – Cung cấp kiến thức, kỹ năng và định hướng cho giới trẻ Việt Nam nhằm thúc đẩy một một môi trường kinh doanh bền vững.
 • Hoạt động hỗ trợ – Hỗ trợ các tổ chức mới thành lập và doanh nhân trẻ khởi nghiệp trong việc thực hiện các dự án và phát triển các hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả và bền vững.

Chặng đường phát triển

YESE Homepage Banner
 • Tháng 4 – 2010: YESE chính thức ra đời với sự hỗ trợ của Tổ chức Định cư Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) và công ty GreennoCom.
 • Tháng 5 – 2010: Tổ chức Chương trình Lãnh đạo trẻ YESE đầu tiên ở Hà Nội, thu hút 300 hồ sơ đăng ký và chọn lựa 27 sinh viên xuất sắc nhất từ các trường Đại học tham gia chương trình.
 • Tháng 12 – 2010: Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) chính thức hợp tác và trở thành Founding Partner của YESE.
 • Tháng 1 – 2011: Tổ chức thành công Chương trình Lãnh đạo trẻ YESE thứ 2 tại Hà Nội, thu hút hơn 250 hồ sơ đăng ký và chọn lựa 25 sinh viên xuất sắc nhất từ các trường Đại học tham gia chương trình.
 • Tháng 4 – 2012: Tổ chức thành công Chương trình Lãnh đạo trẻ YESE thứ 3 tại Hà Nội, thu hút hơn 250 hồ sơ đăng ký và chọn lựa 45 sinh viên xuất sắc nhất từ các trường Đại học tham gia chương trình.
 • Tháng 6 – 2012 đến tháng 10 – 2012: Tổ chức thành công 3 Thử thách Kinh doanh cho mạng lưới thành viên YESE, bao gồm thử thách kinh doanh Jelly Bean, Blueup và Tòhe.
 • Tháng 11 – 2012: Ra mắt các khóa đào tạo về kiến thức và kỹ năng kinh doanh cho sinh viên.
 • Tháng 7 – 2013: Tổ chức thành công Chương trình Lãnh đạo trẻ YESE thứ 4 tại Hà Nội, thu hút 587 hồ sơ đăng ký và chọn lựa 58 sinh viên xuất sắc nhất từ các trường Đại học tham gia chương trình.
 • Tháng 8 – 2013: Tổ chức thành công Chương trình Lãnh đạo trẻ YESE lần đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh, thu hút hơn 200 hồ sơ đăng ký và chọn lựa 36 sinh viên xuất sắc nhất từ các trường Đại học tham gia chương trình.
 • Tháng 2 – 2014: Tham dự Diễn đàn Thủ lĩnh môi trường trẻ châu Á dưới vai trò đồng tổ chức tại Tokyo, Nhật Bản.
 • Tháng 6 – 2014: Tham dự chương trình Economic Empowerment Fellows tại Hoa Kỳ tổ chức bởi trung tâm Maureen and Mike Mansfield trực thuộc trường đại học Montana.
 • Tháng 7 – 2015: Tổ chức Chương trình Lãnh đạo Trẻ YESE 2015.

Đối Tác Sáng Lập

YESE Sponsorship
 • Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP) là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận Việt Nam, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng xã hội công bằng, thịnh vượng, bền vững thông qua việc thúc đẩy các sáng kiến mang lại tác động xã hội sâu sắc. CSIP hỗ trợ trực tiếp doanh nhân xã hội trong giai đoạn khởi sự, đồng thời lôi cuốn sự tham gia của các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng nhằm thúc đẩy hoạt động doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam.
 • Tổ chức Định cư Liên Hợp Quốc (UN-HABITAT) được biết đến như tổ chức hỗ trợ các thành phố, các chính phủ và cộng đồng giải quyết các thách thức của đô thị hóa bền vững và thực hiện mục tiêu có nơi cư trú thích hợp cho tất cả mọi người.
 • GreennoCom là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực tư vấn và truyền thông về thực hành kinh doanh, xây dựng bền vững tại Việt Nam.