Lập kế hoạch tài chính

Finance Icon Small

Khoá học sẽ giúp học viên tìm hiểu việc lập kế hoạch quản lý tài chính những năm đầu dự án, thực hành sử dụng các công cụ tài chính hỗ trợ việc chọn lựa kế hoạch kinh doanh và cung cấp tài liệu căn bản về Lập kế hoạch tài chính.

Khoá học sẽ giúp học viên tìm hiểu việc lập kế hoạch quản lý tài chính những năm đầu dự án, thực hành sử dụng các công cụ tài chính hỗ trợ việc chọn lựa kế hoạch kinh doanh và cung cấp tài liệu căn bản về Lập kế hoạch tài chính.

Những kiến thức chính sẽ được truyền tải qua khoá học:

  • Vai trò của việc lập kế hoạch tài chính
  • Lựa chọn dự án kinh doanh theo phương diện tài chính
  • Ước tính vốn ban đầu và huy động vốn
  • Dự báo dòng tiền
  • Kế hoạch quản lý tiền mặt
  • Quản lý rủi ro tài chính

Hiện tại chưa có khoá học mới, hãy theo dõi hoạt động của YESE trên Facebook để có những cập nhật mới nhất cho những khoá học sắp tới. https://www.facebook.com/yese.vn

Đăng Ký Học