Quản Trị Marketing

Marketing Management

Khoá học giúp học viên nắm vững kiến thức cơ bản về Marketing, thực hành các bài tập Marketing ứng dụng và thảo luận những tình huống thực tế trong ngành Marketing tại Việt Nam.

Khoá học giúp học viên nắm vững kiến thức cơ bản về Marketing, thực hành các bài tập Marketing ứng dụng và thảo luận những tình huống thực tế trong ngành Marketing tại Việt Nam.

Những kiến thức chính sẽ được truyền tải trong khoá học:

  • Tổng quan về Marketing
  • Đánh giá môi trường Marketing vi mô và vĩ mô
  • Phân tích đối thủ cạnh tranh và đi tìm lợi thế của doanh nghiệp
  • Xác định thị trường mục tiêu
  • Định vị sản phẩm dịch vụ
  • Chiến lược xây dựng thương hiệu
  • Marketing hỗn hợp 4Ps
  • Marketing du kích và ứng dụng tại Việt Nam
  • Marketing xã hội.

Hiện tại chưa có khoá học mới, hãy theo dõi hoạt động của YESE trên Facebook để có những cập nhật mới nhất cho những khoá học sắp tới. https://www.facebook.com/yese.vn

Đăng Ký Học