YESE F5

YESE khởi nguồn từ việc tổ chức khoá đào tạo thường niên nhắm tới lãnh đạo trẻ tiềm năng nhằm phát triển tư duy lãnh đạo, kỹ năng kinh doanh và tinh thần kinh doanh vì mục tiêu phát triển bền vững.

Chương trình Lãnh đạo trẻ YESE đã đào tạo được 4 thế hệ với chương trình đào tạo có tính tương tác cao dành cho những nhà lãnh đạo trẻ tiềm năng được YESE chọn lựa . Các học viên tham gia có cơ hội tìm hiểu và nâng cao nhận thức về tư duy lãnh đạo, phát triển bền vững và tinh thần kinh doanh vì mục tiêu xã hội.

Đồng thời chương trình sẽ giúp các bạn sinh viên bồi đắp kỹ năng và kinh nghiệm lãnh đạo cần thiết, từ đó phát triển các sáng kiến bền vững nhằm giải quyết các vấn đề trong cộng đồng.

Những thành tố chính mà khoá đào tạo nhắm tới:

  • Phát triển và nâng cao khả năng lãnh đạo
  • Nâng cao tư duy kinh doanh nhằm giải quyết các vấn đề phát triển bền vững
  • Trải nghiệm thực tế và rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo
  • Gia nhập mạng lưới hơn 200 các nhà lãnh đạo trẻ YESE
  • Được gặp gỡ và tham vấn cùng các chuyên gia và doanh nhân trẻ.
yesef302